นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัลอันดับสอง เหรียญเงิน ในโครงการ Green Youth ประจำปี 2565

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัลอันดับสอง เหรียญเงิน ในโครงการ Green Youth ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *