คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

🗓 วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

🕣 เวลา 08.30-16.00 น.

📹 ผ่านระบบ Zoom Meeting 👇👇

Join Zoom Meeting
https://dusit-ac-th.zoom.us/j/91981800297?pwd=aW43cHE3dnVtazJodUM4dlk0TXgwdz09

Meeting ID: 919 8180 0297

Passcode: sdu

📌 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวุฒิบัตร
อิเล็คทรอนิกส์

📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.สิมนัส ตรีเดช โทร. 0815783518

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *