ขอเชิญร่วมบริจาคกระดาษและปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว มอบให้กับน้องผู้มีความบกพร่องทางสายตาเพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์

ขอเชิญร่วมบริจาคกระดาษและปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว มอบให้กับน้องผู้มีความบกพร่องทางสายตาเพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *